WSTĘP

Szalunek tracony wieńca to prefabrykat, który upraszcza, przyspiesza i ułatwia wykonanie wieńca. Poniżej postaram się dokonać porównań, które wykażą, że przy obecnych cenach robocizny, wymaganiach inwestorów w kwestii czasu trwania budowy oraz BHP, szalunek tracony stał się tani i w obecnym czasie ekonomicznie uzasadniony.

STAN OBECNY

Najczęściej spotykana metoda szalowania wieńca stropu żelbetowego czy gęsto żebrowego polega na:

  • Anawierceniu otworów w ścianie (na ogół ø 20) poniżej stropu
  • Bprzymocowaniu za pomocą śrub poprzeczek drewnianych
  • Cprzymocowaniu za pomocą gwoździ dociętych płyt OSB lub desek do poprzeczek
  • Ddemontażu powyższego zestawu po zabetonowaniu

Rozwiązanie to jest stosunkowo proste do wykonania na poziomie pierwszej kondygnacji. Na kondygnacjach wyższych, bez rusztowania, wykonanie takiego szalunku jest trudne, a zdarza się, że także niebezpieczne. Stosunkowo częstym przypadkiem jest wypieranie szalunku czy powstanie krzywizn, które po rozszalowaniu pociągają za sobą konieczność podkuwania.

Szalunek
Zdj.1 - Tradycyjny szalunek wieńca

SZALUNEK TRACONY

Proponowane rozwiązanie to szalunek tracony wykonany poza budową z płyt cementowo-wiórowych (grubość zróżnicowana, zależna od grubości stopu lub wieńca) łączonych na zszywki oraz specjalny klej. Montaż polega na:

  • Aprzyłożeniu i wypoziomowaniu elementu
  • Bwywierceniu jednego otworu ø 12 lub ø 10 na 1 mb szalunku
  • Cmontażu śruby z dyblem ø 10

Poniżej podaję porównanie czasów wykonania dla typowego budynku czterorodzinnego zawierającego trzy pełne stropy o obwodzie 2x12 m + 2x13m

Według tabel KNNR 2 010105, KNR W 4.03 100306, KNR-W 403 101503 łączny nakład czasu na wykonanie tradycyjnego szalunku:

(2·12 + 2·13) · 3 (kondygnacje) · 0,25 (wysokość szalunku) = 37,5 m2 wynosi 48,66 r-g.

Przy założeniu, że r-g wraz z narzutami kosztuje 25 zł, koszt wynosi 1 216,50 zł.

W przypadku szalunku traconego ten koszt wyniesie:

150 m · 0,05 r-g/mb · 25 zł/r-g = 187,50 zł

Różnica która wynosi:

1 216,50 - 187,50 = 1029 zł

Z powodzeniem rekompensuje wzrost cen materiału.

Na budowach SPB BEST po pierwszym zastosowaniu odstąpiono od stosowania rozwiązań tradycyjnych na rzecz szalunku traconego.

Szalunek tracony na budowie
Zdj.2 - Zazbrojony strop zaszalowany przy użyciu szalunków traconych wieńca

MONTAŻ SZALUNKÓW TRACONYCH

Schemat montażu szalunku traconego wieńca
Schemat wieńca traconego
Schemat montażu szalunku traconego płyty balkonowej
Schemat

Uwaga! Nie można wylewać betonu bezpośrednio na ścianki szalunku.

Comments are closed.