WSTĘP

Szalunek tracony wieńca to prefabrykat, który upraszcza, przyspiesza i ułatwia wykonanie wieńca. Poniżej postaram się dokonać porównań, które wykażą, że przy obecnych cenach robocizny, wymaganiach inwestorów w kwestii czasu trwania budowy oraz BHP, szalunek tracony stał się tani i w obecnym czasie ekonomicznie uzasadniony.

STAN OBECNY

Najczęściej spotykana metoda szalowania wieńca stropu żelbetowego czy gęsto żebrowego polega na:

  • Anawierceniu otworów w ścianie (na ogół ø 20) poniżej stropu
  • Bprzymocowaniu za pomocą śrub poprzeczek drewnianych
  • Cprzymocowaniu za pomocą gwoździ dociętych płyt OSB lub desek do poprzeczek
  • Ddemontażu powyższego zestawu po zabetonowaniu

Rozwiązanie to jest stosunkowo proste do wykonania na poziomie pierwszej kondygnacji. Na kondygnacjach wyższych, bez rusztowania, wykonanie takiego szalunku jest trudne, a zdarza się, że także niebezpieczne. Stosunkowo częstym przypadkiem jest wypieranie szalunku czy powstanie krzywizn, które po rozszalowaniu pociągają za sobą konieczność podkuwania.

Szalunek
Zdj.1 - Tradycyjny szalunek wieńca

SZALUNEK TRACONY

Proponowane rozwiązanie to szalunek tracony wykonany poza budową z płyt cementowo-wiórowych (grubość zróżnicowana, zależna od grubości stopu lub wieńca) łączonych na zszywki oraz specjalny klej. Montaż polega na:

  • Aprzyłożeniu i wypoziomowaniu elementu
  • Bwywierceniu jednego otworu ø 12 lub ø 10 na 1 mb szalunku
  • Cmontażu śruby z dyblem ø 10

Poniżej podaję porównanie czasów wykonania dla typowego budynku czterorodzinnego zawierającego trzy pełne stropy o obwodzie 2x12 m + 2x13m

Według tabel KNNR 2 010105, KNR W 4.03 100306, KNR-W 403 101503 łączny nakład czasu na wykonanie tradycyjnego szalunku:

(2·12 + 2·13) · 3 (kondygnacje) · 0,25 (wysokość szalunku) = 37,5 m2 wynosi 48,66 r-g.

Przy założeniu, że r-g wraz z narzutami kosztuje 25 zł, koszt wynosi 1 216,50 zł.

W przypadku szalunku traconego ten koszt wyniesie:

150 m · 0,05 r-g/mb · 25 zł/r-g = 187,50 zł

Różnica która wynosi:

1 216,50 - 187,50 = 1029 zł

Z powodzeniem rekompensuje wzrost cen materiału.

Na budowach SPB BEST po pierwszym zastosowaniu odstąpiono od stosowania rozwiązań tradycyjnych na rzecz szalunku traconego.

Szalunek tracony na budowie
Zdj.2 - Zazbrojony strop zaszalowany przy użyciu szalunków traconych wieńca

MONTAŻ SZALUNKÓW TRACONYCH

Schemat montażu szalunku traconego wieńca
Schemat wieńca traconego
Schemat montażu szalunku traconego płyty balkonowej
Schemat

Comments are closed.